İletişime Geçin: +90 (312) 441 19 53

Yabancı Çalışma İzinleri

 BAŞVURU :

YABANCI ÇALIŞMA İZİNİ

YABANCI ÇALIŞMA İZİNİ

Yabancı Çalışma İzni ve İkamet Tezkeresi alabilmek için söz konusu yabancının ‘Pasaport Süresi’nin1(bir) yıldan AZ OLMAMASI gerekmektedir.
Yabancı personel çalışma izni başvurusu nasıl yapılır?
Yabancı personel çalışma izin başvurusu yapabilmek için, ilk etapta aşağıdaki ilk iki koşuldan birinin yerine gelmesi, doğru ve eksiksiz bir başvuru tamamlanması gerekir.
TÜRKİYE’DEN BAŞVURU:
07.01.2015 Tarihinde İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce 81 İl Valiliğine gönderilen genelgeye göre Çalışma İzni Uzatma işlemleri HARİÇ Yurt İçinden Çalışma İzni Başvuruları Sona Ermiştir…!
YURT DIŞINDAN BAŞVURU :
Türkiye’de en az altı ay ikamet izni olmayan yabancıların, Çalışma Vizesi Başvurularını kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluklarından şahsen başlatmaları gerekir.
Konsolosluğa yapılan Çalışma Vizesi Başvurularının başvuru tarihinden itibaren en geç On Gün içerisinde Çalışma Bakanlığındaki diğer iki aşamasının da tam ve eksiksiz tamamlanması zorunludur.
 On günün sonunda yapılan başvurular kabul edilmez ve on günün sonunda tamamlanmamış başvurular sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir! Bu takdirde yabancının kendi ülkesindeki Türk Konsolosluğundan daha önce yapmış olduğu başvuru süreci yenilenmek zorunda kalınır.
DOĞRU VE EKSİKSİZ BAŞVURUNUN ÖNEMİ:
Bakanlık inceleme ve değerlendirme kriterlerine uygun doğru ve eksiksiz hazırlanmış bir başvuru dosyası ile izin başvurusunun  kabul edilme olasılığı en üst düzeye çıkacaktır.
Eksik ya da yanlış evrak ya da bilgilerle yapılan bilgilerle yapılan başvurular, Bakanlık tarafından Olumsuz değerlendirilip, Reddedilebileceği gibi,  tamamlanması da istenebilir. Bu durumda aylarca uzayabilecek bir sürece de girilebilir. Özellikle yurt dışı başvurularda bu durum tamamen hazırlanan dosyanın ve harcanılan para ve zamanın kaybına neden olacaktır…
Bu sebeplerle, yabancı personel çalışma izni başvuru dosyalarının bakanlık inceleme ve değerlendirme kriterlerini çok iyi bilen kişiler ya da tecrübeli bir ekip tarafından hazırlanması, çalışılacak işyeri  ve yabancı açısından  kesinlikle çok önemli bir ihtiyaçtır. Yabancı açısından çalışacağı iş yerini seçimi de en az bu örnekler kadar önemlidir. Çalışma izni alamamış pek çok örnek hemen her gün yaşanmaktadır.
Bu noktada ETKİM Danışmanlık; Bakanlığın inceleme ve değerlendirme kriterlerini çok iyi bilen, deneyimli ve her biri işlerinde profesyonelleşmiş kadrosu ile kurumsal çalışan tecrübeli bir kuruluştur.