İletişime Geçin: +90 (312) 441 19 53

Yabancılar İçin Oturma İzinleri – İkamet Tezkereleri

11 Nisan 2014′ten itibaren Yabancıları Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bundan sonra yapılan tüm işlemler ve uygulamalar bu kanun üzerinden yapılacaktır. Türkiye’de vize antlaşmalarına göre, 30 ila 90 günden fazla kalacak olan yabancıların, amacına uygun ikamet izni almaları gerekmektedir. Geçerli vize süresinin belirlenmesi, yabancının vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında yapılmış vize antlaşmasına bağlıdır. Geçerli vize süresinden daha kısa süre kalacak yabancıların veya Türkiye’de çalışma izni başvurusu yapacak yabancıların ikamet izni başvurusunda bulunmasına gerek olmamaktadır. Bu kanuna göre Çalışma izni mevcut yabancıların, ikamet izinleri de eş zamanlı olarak alınır. Kanun uyarınca yeni uygulama olarak İkamet izin başvuruları süreci (özellikle kısa süreli) yabancıların vatandaşı oldukları ülkedeki Türk Konsolosluklarına müracaat ile başlamaktadır. Fazlasıyla detaylı ve karmaşık olabilecek bu süreç için, Etkim Danışmanlık olarak size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Başvurunuzun kabul edilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Konuyla  ilgili konsolosluklara yaptırılan başvurular,ortalama 90 gün içerisinde sonuçlanacaktır. Türkiye içinden kısa süreli ikamet başvurusu şu anki mevzuata göre yapılamamakta fakat uygulama henüz değişmemiştir.  Fakat ilerleyen günlerde kanunun 81 ile gönderilecek bir genelge ile düzenlenmesi halinde, uygulamada değişikliğe girecektir. İkamet ve çalışma izinlerinin uzatılması için, şirketimizden profesyonel yardım almanızı  tavsiye ederiz. Kanunlara ve gönderilen genelgelere yeterince hakim olmadan yapılan bir ikamet  izni başvurusu, reddedilmenizle sonuçlanacak durumlara sebebiyet verebilir. Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Yabancı vatandaşlar bu belge ile beraber ülkemizde 6-12 ay süre ile ikamet edebilirler. İkamet izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder.

Kısa süreli ikamet izni alabilmek için gereken şartların tamamını, ne durumlarda kısa süreli ikamet izni alabileceğinizi, vize ihlali vb. durumlarda neler yapılabileceğini ve özellikle çalışma izni başvurularınız için, lütfen ofisimizi arayıp randevu alınız.
İkamet tezkeresi (oturma izni) ;
Öğrenim amaçlı kalmak isteyen,
İnsani ikamet amacı  ile kalmak isteyenler,
Türkiyede ikamet eden yakınlarına refakat amaçlı kalmak isteyen,
Turistik amaçlı ülkemizde bulunan vatandaşlara en fazla 12 ay ikamet izinleri düzenlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin vize muafiyeti uyguladığı (90 gün) ve vize muafiyeti uygulamadığı ülke vatandaşlarının vize süresinden daha fazla ülkemizde yasal olarak kalmak istemeleri halinde ikamet tezkeresi alması gerekmektedir.Oturum izni olarak da bilinen ikamet tezkeresini yabancılar, Türkiye’de bulundukları süre içerisinde ve giriş çıkışlarda yanında bulundurmalılar.
Yabancıların vatandaşı oldukları ülkelere göre ikamet izinlerinin  4/4/2013 Tarihli 6458 No’lu Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince tek tip olarak Turizm amaçlı ikamet tezkeresi olarak belirlenmiştir.

YABANCI OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERESİ

YABANCI OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERESİ

İkamet izni çeşitleri
İkamet izni çeşitleri şunlardır ;
a) Kısa dönem ikamet izni
b) Aile ikamet izni
c) Öğrenci ikamet izni
ç) Uzun dönem ikamet izni
d) İnsani ikamet izni
e) İnsan ticareti mağduru ikamet izni
Kısa dönem ikamet izni
 Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir
a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
c)  Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçla gelecekler
e) Turizm Amaçlı Oturum İzni
f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
i) Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler.
(2) Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla birer yıllık sürelerle verilir.
(3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.
(4) Birinci fıkranın (i) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.