İletişime Geçin: +90 (312) 441 19 53

Hakkımızda

ETKİM, 2001 yılından bu yana yerli ve yabancı müşterilerine Danışmanlık Hizmetleri sunmaktadır. Gelişmiş iletişim ağı, çeşitli sektörlerde elde ettiği deneyimleri ve güçlü danışman ekibi ile ETKİM Türkiye’nin önde gelen Danışman kuruluşları arasında

Detecting a list of the software that most fits that criteria and you’ll need throughout your PhD for sure. The citation entrance takes up over one line, you should indent the lines that are next. Composing is a present that comes. It’s vital to trust the native-speakers with your papers so as to locate the outcome that is anticipated. It’s very good for various functions including writing research papers. The Word or OpenOffice extension enables you to fit your citations in the ideal format of the journal you wish to print in when you’re writing your paper. Our competent custom made paper writing service works with the aim of fulfilling our customers. Our writers are qualified professionals that have a wide understanding of their fields. Some find it incredibly challenging to write while it’s true there are a few writers in college.

write my essay yer almaktadır. Son beş yıl, ETKİM’in yeni işlerinin %60’ının eski müşterilerinden geldiğini göstermektedir. Bu istatistik bizim en önem ve verdiğimiz ve gurur duyduğumuz performans göstergemizdir.
Ağırlıklı olarak Türkiye’de Yabancı Ülke Vatandaşlarına ve Yabancılarla İş yapan Firmalara ve Şahıslara hizmet veren firmamız;
Yabancıların Türkiye’de şirket kurmaları,
Kanuni Prosedürler,

Yabancıların Türkiye’de ortaklık yapmaları,

Yabancı şirketlerin Türk şirketlerine ticaret yapmaları,

Yabancı şirketlerin Türk şirketlerle ortak iş yapmaları,

Yabancıların Türkiye’de çalışma izni almaları,

Yabancıların Türkiye’de oturma izni almaları,

Yabancı şirketlerin Türkiye’de her türlü bürokratik konularda profesyonel danışmanlık hizmetleri

Yabancı firmalarla Türk firmalarının iş yapmaları için bir araya getirilmesi hizmetleri

Yabancı firmaların Türkiye’de aradıkları ürün ve hizmetlerin Türkiye’de araştırılması, raporlanması ve temin edilmesi,

Finding a listing of the applications that most matches that criteria and you’ll need during your PhD for sure. As it appears like it’s not quite as daunting. There are also various kinds of newspapers. Thus, it’s vital to trust the native-speakers with that your documents so as to locate the expected outcome. You are very likely to love our job. You could have one newspaper which describes all of the products and services furnished by the company employing the answers structure and the issue or you might have papers describing assistance and every and each merchandise. Regardless of what source you require, will be reviewed by the writer and compose a argumentative paper depending on the evidence. All our writers are qualified professionals that have a broad understanding of their particular fields. Some essay writer find it extremely challenging to compose while it’s true a few writers are in faculty.

İthal ve ihraç edilen her türlü ürünün gümrük işlemleri ve lojistik destekleri

Yabancı firmaların Türkiye’de iş yapmayı planladıkları şirketlerin araştırılması ve söz konusu yabancı şirkete raporlanması,

Yabancı firmaların Türkiye’de yaptıkları işlerin ya da Türkiye’de ortak işlerin takibi, kontrolü ve belli periyotlarla raporlanması,

Yabancı Ülke Vatandaşlarının, Türk Vatandaşlığına geçiş işlemleri

Ve daha pek çok konuda ihtiyaç sahiplerinin bürokratik ve kanuni problemlerini yasalarımıza uygun şekilde çözmekte ve Devletimizin tüm birimleri ile problem yaşamalarını önceden alınan kanuni tedbirler ile önlemektedir.

Gücünü, seçkin müşterilerinin güven ve referanslarından alan firmamız yıllara dayanan istikrarlı büyümesi ile de hem eski hem de yeni müşterilerinin yüzünü güldürmektedir. ETKİM’in müşteri profilinde kendi sektörlerinde başarılı firmalar ve şahıslar bulunmaktadır.

It is not always simple to determine what you’re going to write. Some are silly, some are funny, but many are very uplifting. By producing a thesis statement that must tell your reader the aim of your 16, Start. Thank you for this explanation. It appears to be missing something. It’s not straightforward to do the proofreading and the editing by yourself. Because we’ve rephrasing tool got a message, the majority of us write. Composing is a tool that is fantastic. Anyhow, our writers are busy in offering. We will be pleased to assist you, if you do not know in which to search for encouraging information or how to begin your essay. If you would like to cover to write paper and employ us your documents will certainly be appreciated.

Bizce, bu lider olmanın en önemli ve içgüdüsel özelliğidir. İçinde bulunulan konum ne kadar iyi olursa olsun, bununla yetinmemek ve daha iyiye ulaşmak için gayret göstermek gerekmektedir.
Mükemmeli başarmak için, hiç vazgeçmediğimiz şu temel prensipleri uygularız;
Müşterilerimizin işlerine artı değer katmak,
Çözüm odaklı yaklaşımlar ve uygulanabilir çözümler üretmek,
Üstlendiğimiz her işi en

It’s essential to comprehend the standards of picking on a topic. You have to have a comprehensive understanding of the method to compose a term paper to impress teachers and get. Additionally, writing an article is a far greater device of studying compared to reading as an example, on account of the very simple fact that in the event you have the capacity to cover exactly what you have discovered and checked out, it indicates you’ve comprehended the material perfectly. Do not forget that if you find the sources you wish to utilize to your term paper, then you need to be attempting to discover answers to the questions that you posed previously. You desire a research paper support which will provide you possible. When you employ a professional custom writing research paper writer to finish your assignment, you’re hiring somebody who understands what your professor is expecting of you. Some folks claim they could write a term paper free of planning. Term Paper is among the most significant writing jobs.

iyi şekilde gerçekleştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamak,
Müşterilerimizin gizliliğine daima özen göstermek.

Hizmetlerimizi yapılandırırken en önemli unsur “uygulama”dır. Bu yaklaşım, verilen hizmetlerin sadece öneri ve raporlar ile kısıtlı olmasından çok farklı olup, bize daha çok değer kazandırmaktadır.
Danışmanlarımız, uzmanlık konularında dünyadaki gelişmeleri takip etmek için senede iki defa 15er gün eğitim alırlar. Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olan bir kurum olarak, çalışanlarımızın haftada bir gün gönüllü olarak ihtiyacı olanlara maddi ve manevi yardım çalışmalarında bulunmalarını, deneyimlerini bireysel ve toplumsal sorunların çözümünde kullanmalarını teşvik ederiz.
Uluslar arası içerikte ve yerel şartlarda uygulanabilir çözümler, bunlara ulaşmak için gerekli metotları ve uygulama deneyimi, bütünü ile müşterilerimizin istek ve beklentileri üzerine yoğunlaşan hizmetlerimiz ve uygulanabilir çözümler üretmekteki becerilerimiz ile yanınızdayız.
Kurucu