İletişime Geçin: +90 (312) 441 19 53

Eğlence Sektöründe Çalışacak Yabancılar

 EĞLENCE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞTIRILACAK YABANCILARIN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE VE BONSERVİSLERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR

 
1- Yabancı ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesinde:
Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının müesseselerince karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt,
Yabancı şahsa ödenecek ücret miktarının eğlence sektörü çalışanları için Bakanlıkça belirlenen ve internetten yayımlanmış bulunan ücretten daha düşük olamayacağına ilişkin taahhüt,
Müessese Vergi No,
Çalışanın haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 Yardım hattı, 170 yardım hattı numaraları ile Bakanlığımız ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerinin irtibat telefonlarının da sözleşmede yer alması.
İş sözleşmelerinin Türkçe ve yabancının ana dilinde (örn.Rusça) olmak üzere en az 2 dilde hazırlanmış olması gerekmektedir.
2- Yabancının bonservisine ilişkin yapılacak işlem:
Yabancı sanatçıların, uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış sanatçılar ve topluluklar olduklarını gösterir bonservislerinin, usulüne uygun olup olmadığı ve yetkili onayının (1961 Lahey Sözleşmesine göre) apostil şerhli veya Dış Temsilcilik onaylı olması.
Ciddiyeti konusunda tereddüdü bulunan müesseselerin bonservislerinin çalışma izin talep dosyasına konulmaması.